Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

 

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:  
ДКЦ "Света Марина" ЕООД  
в сила от 10.06.2024 г.  
ЕИК 103761353  
Наименование на услугата Цена, заплащана от пациент
Преглед от ПРОФЕСОР 120,00
Преглед от ДОЦЕНТ 100,00
Преглед от ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИСТ 80,00
Преглед от ЛЕКАР 50,00
Преглед в дома на пациента от ПРОФЕСОР (в рамките на град Варна) 130,00
Преглед в дома на пациента от ДОЦЕНТ (в рамките на град Варна) 110,00
Преглед в дома на пациента от ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИСТ (в рамките на град Варна) 90,00
Преглед в ДОМА на пациента от ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИСТ в населено место, отдалечено до 100 км от град Варна (с осигурен от пациента лицензиран или общински транспорт) 110,00
Преглед за издаване на протокол за помощни средства 50,00
Преглед за издаване на протокол от ЛКК 40,00
Вторичен преглед от Професор (в рамките на МЕСЕЦ) 60,00
Вторичен преглед от Доцент (в рамките на МЕСЕЦ) 50,00
Вторичен преглед от Лекар – Специалист (в рамките на МЕСЕЦ) 40,00
Вторичен и всеки следващ преглед от лекар 30,00
Тестова психологична диагностика памет и интелект (или ТЕЛК) 45,00
Тестова психологична диагностика-личност 55,00
Психологическо консултиране 60,00
кл.психолог М.Спасова – индивидуална консултация и оценъчно интервю 60,00
кл.психолог М.Спасова -работа с деца и възрастни с емоционални проблеми и поведенчески затруднения 60,00
кл.психолог М.Спасова -функционална оценка на потребностите при деца и юноши 60,00
Аудиометрия 35,00
Отоневрологично изследване 55,00
Електроенцефалография (ЕЕГ) 60,00
Електромиография (ЕМГ) 60,00
Треморограма 45,00
Невро-вегетативен преглед 60,00
Афазиологичен преглед 65,00
Доплер на съдове на глава 60,00
Доплер на периферни съдове 60,00
Доплерова сонография на съдове на щитовидна жлеза 60,00
Ехоскопия на щитовидна жлеза 50,00
Ехография на коремни органи 60,00
Ехокардиография 65,00
Абдоминална ехография от детски гастроентеролог 60,00
Трансфонтанелна ехография 60,00
Ехография на стави 55,00
Велоергометричен тест 70,00
Продължителен ЕКГ запис (холтер) 70,00
Продължителен АН запис (холтер) 60,00
Урофлоуметрия 40,00
ЕКГ с 12 отвеждания 25,00
Функционално изследване на дишането (Спирометрия) 30,00
Обработка на малка рана 25,00
Обработка на голяма рана 40,00
Сваляне на конци + превръзка (консумативи) 25,00
Обработка на рана от изгаряне 40,00
Мускулна инжекция 20,00
Венозна инжекция 25,00
Подкожна инжекция 15,00
Апликация на антинеопластичен препарат в коремна област 50,00
Поставяне на абокят 20,00
Венозна инфузия (до 30 мин.) 30,00
Венозна инфузия (продължителна - над 30 мин.) 55,00
Катетеризация на жена 40,00
Катетеризация на мъж 45,00
Медицински прегледи за годност на морски лица по Наредба Н-11 от 30.04.2014 г. 250,00
Медицински прегледи за годност на морски лица по Наредба Н-11 от 30.04.2014 г.- до 40 брутотона 60,00
Медицински преглед по Закона за защита на класифицираната информация – чл.42 – консулти с психиатър и психолог 75,00
Медицински преглед по Закона за защита на класифицираната информация – всички останали прегледи по ЗЗКИ 40,00
Медицински преглед за работа от психиатър 20,00
Медицински преглед за стратегически обект от психиатър 60,00
Медицински преглед за притежание на оръжие 40,00
Медицински преглед за работа с пиротехника 60,00
Медицински преглед за лиценз на охранителна фирма 60,00
Медицински преглед за работа в охранителна фирма 40,00
Медицински преглед за сключване на граждански брак от психиатър 30,00
Медицински преглед за шофьор от психиатър 25,00
Медицински преглед за ВУЗ от психиатър 20,00
Медицински преглед за съдебно-психиатрично освидетелстване (преглед и експертно заключение) 100,00
Медицински преглед за съдебно-психиатрично освидетелстване от двама психиатри (преглед и експертно заключение) 180,00
Медицински преглед за получаване на български гражданство от психиатър 150,00
Медицински преглед за получаване на български гражданство от ЛКК 250,00
Медицински преглед за настаняване в дом от психиатър 50,00
Издаване на служебна бележка 25,00
Копирни услуги 0,20 лв,/стр,
Такса за обработка на документи 10,00
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ  
Нискочестотни токове (процедура) 8,00
Йонофореза (електрофореза) 10,00
Средно честотни токове – интерферема 8,00
Средночестотни токове - интервак 10,00
Нискочестотно магнитно поле 7,00
Високочестотни токове 7,00
Ултразвук на поле 10,00
Ултразвук на повече полета (за всяко следващо) 8,00
Масажна яка 25,00
Частичен масаж 20,00/30,00
Цялостен масаж 50,00
Сегментарен масаж 30,00
Аналитична ЛФК 20,00
Специализирани техники /Мълиган, ПНФ/ ЛФК – курс 65,00
Електростимулация 20,00
Процедури с Дарсонвал-единична 8,00
Процедури с Дарсонвал - пакет от 10 процедури 70,00
Светлинна терапия - Bioptron – 1 процедура 15,00
Светлинна терапия - Bioptron - пакет от 5 процедури 60,00
Лимфен дренаж /1 процедура/ 30,00
Лимфен ръчен дренаж 30,00
Вакуум масаж /гръб/ ръчен 35,00
Ултразвук с антицелулитно олио /10-15 мин./ 9,00
Антицелулитен масаж с вендуза /20 мин./ 17,00
Антицелулитен масаж – ръчен /20 мин./ 23,00
ЛФК /30 – 40 мин./ 20,00
КОМБИНИРАНИ ПРОЦЕДУРИ ФИЗИОТЕРАПИЯ  
Ултразвук + масаж с вендуза - 1 процедура 30,00
Ултразвук + масаж с вендуза - пакет от 10 процедури 230,00
Ултразвук + масаж с вендуза + ЛФК /30 – 40 мин./ - 1 процедура 46,00
Ултразвук + масаж с вендуза + ЛФК /30 – 40 мин./ - пакет от 10 процедури 345,00
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) - 1 процедура 35,00
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) - пакет от 10 процедури 290,00
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) + ЛФК - 1 процедура 46,00
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) + ЛФК - пакет от 10 процедури 400,00
Велоергометър /15 мин./ 6,00
ФИЗИОТЕРАПИЯ -ЛАЗЕР И АКУПУНКТУРА
Процедура с високоенергиен лазер 50,00
Пакет 5 процедури с високоенергиен лазер 200,00
Пакет 10 процедури с високоенергиен лазер 350,00
Пакет с високоенергиенлазер при диабетна невропатия (9 процедури) 320,00
Процедура акупунктура 45,00
Пакет 5 процедури акупунктура 200,00
Пакет 10 процедури акупунктура 300,00
ДЕРМАТОЛОГИЯ  
Електрокоагулация на единични лезии 45,00
Електрокоагулация на множествени лезии 80,00
Премахване на кожни образувания чрез електрокоагулация от 40,00лв, до 120,00 лв,
Химическа деструкция на мазол 25,00
Химическа деструкция на брадавица 10,00
Химическа деструкция на кератози 25,00
АГ – КАБИНЕТ  
Преглед на млечна жлеза от лекар АГ 45,00
Ехография на млечна жлеза 50,00
Вагинална ехоскопия 50,00
Вземане материал за цитологично изследване (цитонамазка) 30,00
Вземане материал за микробиологично изследване 30,00
Химическа каутеризация под колпоскопски контрол 40,00
Гинекологична консултация (без преглед) 30,00
Поставяне на спирала 60,00
Екстракция на спирала 40,00
Вземане на материал за хламидия 25,00
Туширане 20,00
Електрокоагулация 60,00
Ексцизия на полип и вземане на материал за биопсия 60,00
ОНКОЛОГИЯ  
Консултативен преглед от хабилитирано лице 120,00
Консултативен преглед от специалист 100,00
Вторичен консултативен преглед от хабилитирано лице 60,00
Вторичен консултативен преглед от специалист 50,00
Tалон за ПЕТ/СТ 50,00
Приложение на хормонална терапия ДЕПО 70,00
Tалон за ТEЛК 50,00
АЛЕРГОЛОГИЯ  
Тест /всяка проба/ 7,00
Интерпретация имунологично изследване 20,00
УНГ КАБИНЕТ  
Първичен преглед /с разглеждане на документи/ 150,00
Аудиометрия 35,00
Промивка след подготвени от пациента уши 25,00
Риноманометрия 30,00
Вземане на секрет от нос за микробиологично изследване 15,00
Вземане на секрет от гърло за микробиологично изследване 15,00
Ендоскопско изследване на горни дихателни пътища с локална анестезия 45,00
Консулт след ендоскопско изследване 20,00
Тимпанометрия 30,00
Туширане (коагулация) на кръвоностни съдове при епистаксис 30,00
Предна тампонада 30,00
Екстракция на чуждо тяло от нос 30,00
Екстракция на чуждо тяло от ухо 30,00
Ларинготробоскопско изследване 60,00
Компютърен фониатричен анализ 80,00
ХИРУРГИЯ/ОРТОПЕДИЯ  
Вземане на биопсичен материал с анестезия 80,00
Екстирпация на атером 150,00
Екстирпация на липом 150,00
Екстирпация на лимфен възел 150,00
Врастнал нокът /оперативно лечение/ 180,00
Инцизия на абсцес 120,00
Пункция на става 40,00
Инцизия на панарициум 60,00
Вътреставна инжекция 50,00
Превръзка на рана (контузия, навяхване) 30,00
Отстраняване на хирургични конци 30,00
Изработка и моделиране на гипсова имобилизация на горен крайник 70,00
Изработка и моделиране на гипсова имобилизация на долен крайник 70,00
Мека имобилизация 40,00
Сваляне на гипсова имобилизация 40,00
НЕВРОХИРУРГИЯ -Д-Р БОГОМИЛ ИЛИЕВ
Първичен преглед 100,00
Вторичен преглед 50,00
СЪДОВА ХИРУРГИЯ  
Доплер на периферни съдове 60,00
Дуплекс-доплер 60,00
Хирургична интервенция в малък обем 280,00
УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ  
Ехография 60,00
Въвеждане на лекарство в пикочен мехур без катетър 40,00
Въвеждане на лекарство в пикочен мехур с катетър 50,00
Изгаряне на единични кондиломи 50,00
Изгаряне на множествени кондиломи 70,00
Урологична интервенция в малък обем 280,00
РЕНТГЕН  
1 ГРУПА  
Рентгенография на:  
Околоносни синуси 35,00
Стернум (гръдна кост) 35,00
Длани и пръсти 35,00
Стерно-клавикуларна става 35,00
Сакро-илиачна става 35,00
Бедрена кост 35,00
Колянна става (едностранно) 35,00
Колянна става (симетрично) 35,00
Подбедрица 35,00
Глезенна става 35,00
Стъпало и пръсти 35,00
Клавикула (ключица) 35,00
Акромио-клавикуларна става 35,00
Раменна става 35,00
Раменна кост 35,00
Лакетна става 35,00
Предмишница 35,00
Гривнена става 35,00
Китки (симетрични) 35,00
Носни кости 35,00
Тазобедрена става (едностранно) 35,00
Всяка следваща проекция на същата област 30,00
2 ГРУПА  
Рентгенография на:  
Челюсти в специални проекции 35,00
Темпоро-мандибуларна става 35,00
Лицеви кости 35,00
Ребра 35,00
Скапула (лопатка) 35,00
Череп 35,00
Череп (турско седло – прицелна) 35,00
Прешлени – шийни 35,00
Прешлени – шийни (по Coliez) ляв и десен полупрофил 35,00
Прешлени – торакални (гръдни) 35,00
Прешлени – лумбални (кръстцови) 35,00
Сакрум – сакрални и опашни прешлени 35,00
Бял дроб и сърце (гръден кош) 50,00
Корем (обзорна) 30,00
Таз (тазови кости и ТСБ) 50,00
Череп – специални центражи (Шулер, Стенверс) 35,00
Всяка следваща проекция на същата област 30,00
3 ГРУПА  
Рентгенови изследвания:  
Рентгенография на гръдна клетка 50,00
Хранопровод, стомах и дуоденум с ВСТ 70,00
Хранопровод, стомах и дуоденум с пасаж на тънки и дебели черва 100,00
Иригография 90,00
Венозна урография 90,00
Цистография – микционна 90,00
Уретрография 70,00
Антеградна пиелография 100,00
Ехография на коремни органи 60,00
Високочестотна ехография (млечни жлези, щитовидна жлеза, тестиси, меки тъкани – Доплер) 90,00
Ултразвукова диагностика на бременност 100,00
Ренгеноскопия 25,00
Фистулография,дуктография 120,00
4 ГРУПА  
Компютърна томография на глава 160,00
Компютърна томография на синуси, орбити и средно ухо 160,00
Компютърна томография на шия 130,00
Компютърна томография на прешлени (дискове) – 3 нива 160,00
Компютърна томография на крайници (стави) 180,00
Компютърна томография на гръден кош 160,00
Компютърна томография на гръден кош high resolution 160,00
Компютърна томография на корем (горен абдомен) - с и без КМ 160,00
Компютърна томография на корем и малък таз - с и без КМ 180,00
Ядрено магнитен резонанс 390,00
Консулт с рентгенолог - специалист 80,00
Поставяне на абокят 20,00
КТ за всеки допълнителен обект 80,00
МИКРОБИОЛОГИЯ  
Оцветяване и микроскопска оценка на препарат по Грам 15,00
Първична посявка на биологичен материал 20,00
Първична посявка на микроорганизми, изискващи специални условия на култивиране 25,00
Идентификация на бактериален причинител 25,00
Серотипизиране чрез поли- и моновалентни серуми 35,00
Изследване на облигатно-анаеробни бактерии 38,00
Идентификация и антибиограма на медицински значими гъбички 25,00
Микробиологично изследване на кръв (хемокултура) трикратно за 24 часа (автоматизирано инкубиране) 165,00
Микробиологично изследване на кръв (хемокултура) двукратно за 24 часа (автоматизирано инкубиране) 110,00
Изследване на фекална проба от Рота-, Адено-, Норо- и Астро вирусни антигени 38,00
Изследване на Helicobacter pylori антиген във фекална проба 33,00
Изследване на Clostridium difficile токсини А и В и антиген във фекална проба 35,00
Определяне на чувствителност на чиста култура по дисково-дифузионен метод към антимикробни лекарствени препарати 20,00
Панел за комплексно изследване на патогени в урогениталната система 60,00
Идентификация на микроорганизми и определяне на чувствителността им към антимикробни лекарствени препарати чрез автоматизирана система 60,00
Идентификация на микроорганизми чрез полуавтоматизирана система 33,00
Идентификация на медицински значими гъбички чрез асимилационни тестове 40,00
Изпитване на чувствителността на медицински значими гъбички чрез определяне на минимална подтискаща концентрация 30,00
Микробиологично изследване на фецес 25,00
Изследване на фецес за Vibrio cholerae 20,00
Изследвана на фецес за Yersinia enterocolytica 20,00
Изследвана на фецес УПФ (условно - патогенна флора) 30,00
Микробиологично изследване на влагалищен секрет 30,00
Микробиологично изследване на еякулат 30,00
Микробиологично изследване на уретрален секрет 30,00
Микробиологично изседване на очен секрет 30,00
Микробиологично изседване на ушен секрет 30,00
Микробиологично изследване на пунктати (плеврален, перикарден, перитонеален) 30,00
Микробиологично изследване на устна кухина 30,00
Микробиологично изследване на храчка 30,00
Микробиологично изследване на рана 30,00
Микробиологично изследване на урина 25,00
Микробиологично изследване на гърло 20,00
Микробиологично изследване на нос 20,00
Микробиологично изследване на кръв за хемокултура 50,00
Микробиологично изследване на кожа 30,00
Микробиологично изследване на секрет от пъпна рана 30,00
Изследване на Aspergillus Галактоманан антиген от серум или БАЛ 130,00
Real Time PCR тест на храчка за белеодробна туберколоза и рифампинова резистентност 125,00
Real Time PCR тест на Chlamidia, Ureaplasma и Mucoplasma от урогенитална система 110,00
Фекален скрининг на множество резистентни бактерии 25,00
Изследване за Campylobacter spp във фекална проба 40,00
Идентификация на медицински значими гъбички 15,00
Микробиологично изследване на стерилност 60,00
QuantiFERON-TB Gold Plus тест за диагностика на туберколозна инфекция 120,00
Multiplex PCR за диагностика на ставни и костни инфекции 150,00
RT PCR за доказване на Bordetella pettussis в назо фарингеален и гърлен секрет 60,00
Консултация с професор микробиолог 120,00
Консултация с доцент микробиолог 80,00
Консултация с лекар микробиолог 60,00
ПАТОМОРФОЛОГИЯ  
Изработка и диагноза на биопсичен материал – 1 блокче с 2 препарата 100,00
Изработване на серийни срези (повече от 1) от готов парафинов блок 25,00
Хистохимично изследване от готов парафинов блок (ПАС р-я, Ван Гизон и др.) 25,00
Отговор (диагноза) на едно биопсично изследване със серийни срези или с хистохимия 50,00
Обща стойност на рутинно цитологично изследване (изработка и диагноза) 60,00
Изработка и отговор (диагноза) на цитологичен препарат при високоспециализирани изследвания 60,00
Изработка и отговор (диагноза) на препарат при високоспециализирани ендоскопски изследвания 50,00
Консултация при отговор на трудни за диагностика биопсии с допълнителни хистологични и хистохимични изследвания 70,00
Биопсия за 1 препарат 70,00
Биопсия за всеки следващ препарат на същото лице 25,00
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  
Такса за вземане на биологичен материал 4,00
Такса домащно посещение 20,00
Кръвна картина 7,00
ДКК 5,00
СУЕ 3,00
Кръвна картина, ДКК 9,00
Кръвна картина,СУЕ 8,00
Кръвна картина , СУЕ, ДКК 10,00
Морфология на еритроцити 9,00
Ретикулоцити 9,00
Изготвяне и оцветяване на кр.натривка 4,50
Гликиран хемоглобин 20,50
Време на кървене 4,00
Време за съсирване 4,00
Протромбиново време 9,00
Активно парциално тромбопластиново време/АРТТ/ 9,00
Фибриноген 9,00
Глюкоза 4,00
Глюкоза-профил 9,00
Глюкоза-обременяване/ОГТТ/ 9,00
Урея 4,50
Креатинин 4,50
Пикочна киселина 4,50
Пикочна киселина-урина 9,00
Общ белтък 4,00
Албумин 4,00
Общ билирубин/Tbil/ 4,00
Директен билирубин/Dbil/ 4,00
Аспартат аминотрансфереза/ASAT/ 4,00
Аланин аминотрансфераза/ALAT/ 4,00
Гамаглутамил трансфереза/GGT/ 4,00
Алкална фосфатаза/ALP/ 4,00
Лактат дехидрогенеза/LDH/ 5,00
Креатинкиназа/CK NAC/ 7,00
Креатинкиназа -МБ /CK-MB/ 20,00
Амилаза-серум 4,00
Амилаза-урина 4,00
Липаза 9,00
ASAT,ALAT,GGT 12,00
ASAT,ALAT,GGT,Tbil,Dbil 18,00
Общ холестерол 4,00
Триглицериди 4,00
HDL-холестерол 4,00
LDL-холестерол 4,00
VLDL 4,00
Общ холестерол, HDL-холестерол 7,00
Общ холестерол, HDL-холестерол,LDL-холестерол, Триглицериди 15,00
Общ холестерол, HDL-холестерол,Триглицериди 12,00
Ревматоиден фактор/RhF/ 15,00
Антистрептолизинов титър/AST/ 15,00
С-реактивен протеин/CRP/ 10,00
Високочувствителен С-реактивен протеин/CRPhs/ 20,00
Желязо/Fe/ 6,00
ТЖСК 9,00
Трансферинова сатурация 9,00
Калий/K/ 5,00
Натрий/Na/ 5,00
Калий,Натрий 8,00
Хлориди/Cl/ 5,00
Калций/Са/ 4,00
Йонизиран /Cа 2+/ 9,00
Калций-урина 9,00
Фосфор 4,00
Фосфор-урина 9,00
Магнезий/Mg/ 15,00
Литий/Li/ 16,00
Химично изследване на урина с течни реактиви за всеки показател 4,00
Химично изследване на урина със сухи тестове за всеки показател 4,00
Урина-комплексно изследване 9,00
Урина-седимент 4,00
Албимин в урината/MLAB/ 20,00
Белтък в урината-количество 20,00
Краетининов клирънс 20,00
Клирънс на пикочна киселина 20,00
СКРИНИНГОВИ ТЕСТОВ/бързи тестове/  
Хепатит В/Hbs Ag, Австралийски антиген/ 15,00
Хепатит С /anti HCV/ 15,00
СПИН 15,00
Сифилис/Васерман/ 15,00
H.pilori Ab антитела/серум/ 15,00
H.pilori Ag антиген-фецес 20,00
Окултни кръвоизливи-фецес 15,00
Тиреоидстимулиращ хормон/TSH/ 20,00
Тетрайодтиронин/FT4/ 20,00
Трийодтиронин /FT3/ 20,00
aTPO 25,00
aTG 25,00
TSH,FT4,FT3 40,00
TSH,FT4,FT4,aTPO 60,00
TSH,aTPO 35,00
TSH, FT4 30,00
TSH, FT3 30,00
anti TPO, anti TG 40,00
FT4,aTPO 35,00
Пролактин 20,00
Прогестерон 25,00
Тестостерон 20,00
Естрадиол 20,00
FSH 20,00
LH 20,00
LH,FSH,Prolaktin,Testosteron 75,00
Кортизол 20,00
Кортизол-урина 20,00
Кортизол-ритъм/8,00h-17.30h/ 35,00
Инсулин 25,00
Витамин В12 25,00
Витамин Д 35,00
Феритин 25,00
Кръвна картина, вит В12 30,00
Кръвна картина,Феритин 30,00
СА-125 25,00
СА 19-9 25,00
СА 15-3 25,00
Алфа – фетопротеин/APF/ 25,00
Бета-хорионгонадотропин/bHCG/ 25,00
CEA 30,00
Total PSA 20,00
PSA free 20,00
Total PSA+PSA free 35,00
TRAK 35,00
Тиреоглобулин/TG/ 30,00
Пакет изследвания за НО 1 20,00
Пакет изследвания за НО 2 25,00
Пакет изследвания за ГО 20,00
Спермограма 25,00
Пакет Ясла/Детска градина (Кр. картина, СУЕ, урина, микробиология, паразитология) 30,00
Пакет Ясла + Васерман на родител (Кр. картина, СУЕ, урина, Васерман, микробиология, паразитология) 35,00
Тест наркотици в урината 25,00
Anti SARS CoV2 IgG-тест за антитела срещу Covid-19 30,00
Бърз тест за Anti SARS CoV2-Ag 15,00
Консултация на пациент от лекар-специалист Клинична лаборатория 80,00
ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
Изследвания за острици 10,00
Чревни протозои 10,00
Фекални проби за хелминти 10,00
Изследвания за 1+2+3 25,00
Вагинален, уретрален секрет за трихомони /посявка/ 20,00
Серологични изследвания за токсоплазмоза Elisa 25,00
Ехинококоза 25,00
Трихинелоза 25,00
Малария 20,00
Пневмоцистоза 20,00
Лайшманиоза 20,00
Изследване за здравни книжки 20,00
Изслездване на материал от пунктат 20,00
Консултация с лекар паразитолог 80,00
ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
HbeAg 25,00
Anti – Hbc Total 30,00
Anti -Hbc IgM 25,00
Anti-HBs 25,00
Anti – Hbe 25,00
Хепатит С (anti HCV antibodies) 30,00
Хепатит A (anti HAV IgM) 30,00
СПИН (HIV 1 P24 antigen+anti-HIV ½ antibodies) 20,00
Хепатит D (anti – HDV total) 30,00
Сифилис ( anti – Syphilis) 20,00
Anti HSV1 IgG 20,00
Anti HSV2 IgG 20,00
Anti HSV ½ Pool IgM 25,00
Anti VZV IgM 20,00
Anti VZV IgG 20,00
Anti CMV IgM 20,00
Anti CMV IgG 20,00
Anti EBV IgM 20,00
Anti EBV IgG 20,00
Anti C.trachomatis IgA 25,00
Anti C.trachomatis IgM 25,00
Anti C.trachomatis IgG 25,00
Anti H.pylori IgG 25,00
Anti M.pneumoniae IgM 25,00
Anti M.pneumoniae IgG 25,00
Anti C.pneumoniae IgM 25,00
Anti C.pneumoniae IgG 25,00
Anti Influencza A IgM 20,00
Anti Influencza A IgG 20,00
Anti Influencza B IgM 20,00
Anti Influencza B IgG 20,00
Anti Adenovirus IgM 20,00
Anti Adenovirus IgG 20,00
Anti RSV IgM 25,00
Anti RSV IgG 25,00
Anti Enteroviruses IgM 20,00
Anti Enteroviruses IgG 20,00
Anti Rickettsia conorii IgM 25,00
Anti Rickettsia conorii IgG 25,00
Anti Borrelia burgdoferi IgM 20,00
Anti Borrelia burgdoferi IgG 20,00
Anti Coxiella burnetii IgM 20,00
Anti Coxiella burnetii IgG 20,00
Anti Mumps IgM 20,00
Anti Mumps IgG 20,00
Anti Measles IgM 20,00
Anti Measles IgG 20,00
Anti Rubella virus IgM 20,00
Anti Rubella virus IgG 20,00
Influenza A/B-бърз тест 33,00
Anti – HEV IgM 20,00
Anti – HEV IgG 20,00
WesternBlot – Anti B.burgdorferi IgM 48,00
WesternBlot – Anti B.burgdorferi IgG 48,00
VDRL 20,00
Anti CMV IgG Aviditi 33,00
HbsAg-качествено 20,00
HbsAg (quantitative) с разреждане 43,00
HbsAg ст 15,00
Anti HbsAg ст 20,00
HbsAg+Anti Hbs Ag ст 25,00
Anti-Parvovirus B19 IgM 30,00
Anti-Parvovirus B19 IgG 30,00
Консултация на пациент от лекар-специалист (вирусолог-хабилитирано лице) 100,00
Консултация на пациент от лекар-специалист 80,00
МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА  
Генетична консултация без писмено заключение 50,00
Генетична консултация с писмено заключение-индивидуално 100,00
Генетична консултация с писмено заключение за двамата партньори 140,00
Вторична /проследяваща/ консултация 40,00
ЦЕНИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК  
СПИН 20,00
Австралийски антиген Хепатит B Hbs 20,00
Сифилис-скрининг- Васерман 20,00
СПИН + Васерман 25,00
СПИН + Васерман + Хепатит 40,00
Предварителен медицински преглед - промоционален 20,00
КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК 80,00
КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ 100,00
   
Посочените цени са в лева.  
Ползваните медицински и други услуги се заплащат, както следва:  
- в брой;  
- по банкова сметка на ДКЦ "Света Марина" ЕООД  
Резервирай час