Информация за удължаване срока за подаване на оферти

Информация за удължаване на срока за събиране на оферти.pdf [публикувано на 03.05.2018г. в 15:09ч.]