Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова многофункционална ултразвукова система за нуждите на ДКЦ „Света Марина“ ЕООД”

Очакваме вашите документи до дата: 08-05-2018