Сектор за ранна диагностика на неврологични заболявания

НЕВРОЛОГИЯ

Специалистите-невролози в ДКЦ „Света Марина“се занимават със съвременна диагностика и лечение на всички заболявания на нервната система, като използват най-новите постижения в областта на образната диагностика като компютърна томография и магнитно-резонансно изследване с дифузия и перфузия на органи.

Тук се извършва високоспециализираните изследвания :

-електромиография /ЕМГ/;

-електроенцефалография/ЕЕГ/;

-доплеросонография;

-отоневрологично изследване:

-невро-вегетативен преглед.

Екипът от лекари, работи в тясно сътрудничество с другите клинични екипи в диагностично – консултативния център . Навременното и точно диагностициране и лечение на неврологичните болести води до подобряване качеството на живот на пациентите.

За вашето здраве полагат грижи екип от висококвалифицирани лекари и хабилитирани лица.

 • Д-р Милена Янкова Димитрова

  Д-р Милена Янкова Димитрова

  Придобита специалност: неврология

  Специализация: ултразвукова доплерова сонография на мозъчни съдове .

  Член на БЛС.

  Работи в ДКЦ „Света Марина“ от 2004 г.

  Чети още
 • Д-р Яна Илиева Кокарешкова

  Д-р Яна Илиева Кокарешкова

  ПРИДОБИТИ СПЕЦИАЛНОСТИ: Нервни болести

  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: Електромиография

  ЧЛЕН НА: БЛС, Асоциация по клинична електромиография и евокирани потенциали.

   

  Чети още
 • Д-р Борис Димитров Наумов

  Д-р Борис Димитров Наумов

  ПРИДОБИТИ СПЕЦИАЛНОСТИ: Нервни болести

  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: Ултразвукова диагностика на нервната система; „Доплерова сонография”

  ЧЛЕН НА: БЛС

  В екипа на ДКЦ „Света Марина“ от 2005 г

  Чети още
 • проф д-р Веселинка Димитрова Несторова дм

  проф д-р Веселинка Димитрова Несторова дм

  ПРИДОБИТИ СПЕЦИАЛНОСТИ: Нервни болести, Професионални болести

  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: ултразвукова диагностика на нервната система; „Доплерова сонография”, изследване на вегетативната нервна система и капиляроскопия

  Чети още
 • Д-р Елка Радушева Радушева

  Д-р Елка Радушева Радушева

  ПРИДОБИТИ СПЕЦИАЛНОСТИ: Нервни болести

  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: Клинична електрофизиология, клинична електроцефалография, евокирани потенциали,електрофизиология на нервната система

  ЧЛЕН НА: БЛС., член на Българското Дружество по Неврология.

  Работи в ДКЦ „Света Марина“ от 2003 г.

  Чети още