ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" координатор доц.д-р Русева

Изисква се от пациента документ за самоличност и карта, издадена от здравноосигурителния фонд, съдържаща трите имана, номер на договора и срока на действието му. Координатор ДОЦ. Д-Р ЖЕНЯ РУСЕВА 0889 424 040