Ценоразпис

ЦЕНОРАЗПИС на Диагностично-консултативен център “Света Марина” ЕООД – Варна в сила от 13.06.2019 г. Цена, заплащана от mациент в лева
Преглед от ПРОФЕСОР 80,00
Преглед от ДОЦЕНТ 60,00
Преглед от ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИСТ 40,00
Преглед от ЛЕКАР 25,00
Преглед в дома на пациента от ПРОФЕСОР (в рамките на град Варна) 100,00
Преглед в дома на пациента от ДОЦЕНТ (в рамките на град Варна) 80,00
Преглед в дома на пациента от ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИСТ (в рамките на град Варна) 60,00
Преглед в ДОМА на пациента от ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИСТ в населено место, отдалечено до 100 км от град Варна (с осигурен от пациента лицензиран или общински транспорт) 100,00
Преглед за издаване на протокол за помощни средства 40,00
Преглед за издаване на протокол от ЛКК /за всеки лекар/ 15,00
Вторичен преглед от Професор (в рамките на МЕСЕЦ) 40,00
Вторичен преглед от Доцент (в рамките на МЕСЕЦ) 30,00
Вторичен преглед от Лекар – Специалист (в рамките на МЕСЕЦ) 20,00
Вторичен и всеки следващ преглед от лекар 15,00
Тестова психологична диагностика памет и интелект (или ТЕЛК) 30,00
Тестова психологична диагностика-личност 40,00
Психологическо консултиране 45,00
Аудиометрия 25,00
Отоневрологично изследване 40,00
Електроенцефалография (ЕЕГ) 40,00
Електромиография (ЕМГ) 40,00
Треморограма 30,00
Доплер на съдове на глава 40,00
Доплер на периферни съдове 40,00
Ехоскопия на щитовидна жлеза 35,00
Ехография на коремни органи 40,00
Ехокардиография 50,00
Абдоминална ехография от детски гастроентеролог 50,00
Велоергометричен тест 60,00
Продължителен ЕКГ запис (холтер) 60,00
Продължителен АН запис (холтер) 40,00
Урофлоуметрия 30,00
ЕКГ с 12 отвеждания 15,00
Функционално изследване на дишането (Спирометрия) 20,00
Обработка на малка рана 15,00
Обработка на голяма рана 30,00
Сваляне на конци + превръзка (консумативи) 15,00
Обработка на рана от изгаряне 30,00
Мускулна инжекция 10,00
Венозна инжекция 12,00
Подкожна инжекция 7,00
Апликация на антинеопластичен препарат в коремна област 30,00
Поставяне на абокят 10,00
Венозна инфузия (до 30 мин.) 20,00
Венозна инфузия (продължителна - над 30 мин.) 40,00
Катетеризация на жена 30,00
Катетеризация на мъж 30,00
Медицински прегледи за годност на морски лица по Наредба Н-11 от 30.04.2014 г. 190,00
Медицински прегледи за годност на морски лица по Наредба Н-11 от 30.04.2014 г.- до 40 брутотона 40,00
Медицински преглед по Закона за защита на класифицираната информация – чл.42 – консулти с психиатър и психолог 65,00
Медицински преглед по Закона за защита на класифицираната информация – всички останали прегледи по ЗЗКИ 30,00
Медицински преглед за работа от психиатър 10,00
Медицински преглед за стратегически обект от психиатър 50,00
Медицински преглед за притежание на оръжие 25,00
Медицински преглед за работа с пиротехника 50,00
Медицински преглед за лиценз на охранителна фирма 50,00
Медицински преглед за работа в охранителна фирма 30,00
Медицински преглед за сключване на граждански брак от психиатър 20,00
Медицински преглед за шофьор от психиатър 10,00
Медицински преглед за ВУЗ от психиатър 10,00
Медицински преглед за психиатрично освидетелстване от ЛКК (от двама психиатри за съд) 100,00
Медицински преглед за получаване на български гражданство от психиатър 100,00
Медицински преглед за настаняване в дом от психиатър 20,00
Издаване на служебна бележка 15,00
Копирни услуги 0,10 лв./стр.
Такса за обработка на документи 2,50
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ  
Нискочестотни токове (процедура) 6,00
Йонофореза (електрофореза) 7,00
Средночестотни токове - интерферема 6,00
Средночестотни токове - интервак 7,00
Нискочестотно магнитно поле 5,00
Високочестотни токове 5,00
Ултразвук на поле 8,00
Ултразвук на повече полета (за всяко следващо) 5,00
Масажна яка 15,00
Частичен масаж 15,00/20,00
Цялостен масаж 30,00
Сегментарен масаж 10,00
Аналитична ЛФК 12,00
Специализирани техники /Мълиган, ПНФ/ ЛФК – курс 45,00
Електростимулация 10,00
Процедури с Дарсонвал – единична цена 5,00
Процедури с Дарсонвал - пакет от 10 процедури 42,00
Светлинна терапия - Bioptron - 1 процедура 10,00
Светлинна терапия - Bioptron - пакет от 5 процедури 45,00
Лимфен дренаж /1 процедура/ 20,00
Лимфен ръчен дренаж 20,00
Вакуум масаж /гръб/ ръчен 25,00
Ултразвук с антицелулитно олио /10-15 мин./ 7,00
Антицелулитен масаж с вендуза /20 мин./ 13,00
Антицелулитен масаж – ръчен /20 мин./ 16,00
ЛФК /30 – 40 мин./ 10,00
КОМБИНИРАНИ ПРОЦЕДУРИ ФИЗИОТЕРАПИЯ  
Ултразвук + масаж с вендуза - 1 процедура 20,00
Ултразвук + масаж с вендуза - пакет от 10 процедури 180,00
Ултразвук + масаж с вендуза + ЛФК /30 – 40 мин./ - 1 процедура 30,00
Ултразвук + масаж с вендуза + ЛФК /30 – 40 мин./ - пакет от 10 процедури 270,00
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) - 1 процедура 23,00
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) - пакет от 10 процедури 210,00
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) + ЛФК - 1 процедура 33,00
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) + ЛФК - пакет от 10 процедури 300,00
Велоергометър /15 мин./ 4,00
ДЕРМАТОЛОГИЯ  
Електрокоагулация на единични лезии 30,00
Електрокоагулация на множествени лезии 60,00
Премахване на кожни образувания чрез електрокоагулация От 20,00лв. До 100,00 лв.
Химическа деструкция на мазол 10,00
Химическа деструкция на брадавица 3,00
Химическа деструкция на кератози 10,00
АГ – КАБИНЕТ  
Вагинална ехоскопия 35,00
Вземане материал за цитологично изследване (цитонамазка) 15,00
Вземане материал за микробиологично изследване 15,00/20,00
Химическа каутеризация под колпоскопски контрол 25,00
Гинекологична консултация (без преглед) 20,00
Поставяне на спирала 50,00
Екстракция на спирала 30,00
Вземане на материал за хламидия 15,00
Туширане 10,00
Електрокоагулация 45,00
Ексцизия на полип и вземане на материал за биопсия 45,00
ОНКОЛОГИЯ 60,00
Консултативен преглед 60,00
Вторичен преглед 30,00
Зелен талон за ПЕТ/СТ 30,00
Приложение на хормонална терапия ДЕПО 50,00
Зелен талон за ТЕЛК 30,00
АЛЕРГОЛОГИЯ  
Тест /всяка проба/ 3,00
Интерпретация имунологично изследване 10,00
УНГ КАБИНЕТ  
Първичен преглед /с разглеждане на документи/ 100,00
Аудиометрия 25,00
Промивка след подготвени от пациента уши 10,00
Риноманометрия 15,00
Вземане на секрет от нос за микробиологично изследване 5,00
Вземане на секрет от гърло за микробиологично изследване 5,00
Ендоскопско изследване на горни дихателни пътища с локална анестезия 30,00
Консулт след ендоскопско изследване 10,00
Тимпанометрия 15,00
Отоневрологично изследване 40,00
Туширане (коагулация) на кръвоностни съдове при епистаксис 15,00
Предна тампонада 20,00
Екстракция на чуждо тяло от нос 20,00
Екстракция на чуждо тяло от ухо 20,00
ХИРУРГИЯ/ОРТОПЕДИЯ  
Вземане на биопсичен материал с анестезия 60,00
Екстирпация на атером 100,00
Екстирпация на липом 100,00
Екстирпация на лимфен възел 100,00
Врастнал нокът /оперативно лечение/ 120,00
Инцизия на абсцес 80,00
Пункция на става 20,00
Инцизия на панарициум 40,00
Вътреставна инжекция 20,00
Превръзка на рана (контузия, навяхване) 15,00
Отстраняване на хирургични конци 15,00
Изработка и моделиране на гипсова имобилизация на горен крайник 40,00
Изработка и моделиране на гипсова имобилизация на долен крайник 40,00
Мека имобилизация 20,00
Сваляне на гипсова имобилизация 20,00
СЪДОВА ХИРУРГИЯ  
Първичен преглед 60,00
Вторичен преглед 30,00
Доплер на периферни съдове 40,00
Дуплекс-доплер 40,00
Хирургична интервенция в малък обем 220,00
УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ  
Ехография 40,00
Въвеждане на лекарство в пикочен мехур без катетър 20,00
Въвеждане на лекарство в пикочен мехур с катетър 22,00
Изгаряне на единични кондиломи 30,00
Изгаряне на множествени кондиломи 50,00
РЕНТГЕН  
1 ГРУПА  
Рентгенография на:  
Околоносни синуси 20,00
Стернум (гръдна кост) 20,00
Длани и пръсти 20,00
Стерно-клавикуларна става 20,00
Сакро-илиачна става 20,00
Бедрена кост 20,00
Колянна става (едностранно) 20,00
Колянна става (симетрично) 20,00
Подбедрица 20,00
Глезенна става 20,00
Стъпало и пръсти 20,00
Клавикула (ключица) 20,00
Акромио-клавикуларна става 20,00
Раменна става 20,00
Раменна кост 20,00
Лакетна става 20,00
Предмишница 20,00
Гривнена става 20,00
Китки (симетрични) 20,00
Носни кости 20,00
Тазобедрена става (едностранно) 20,00
Всяка следваща проекция на същата област 10,00
2 ГРУПА  
Рентгенография на:  
Челюсти в специални проекции 20,00
Темпоро-мандибуларна става 20,00
Лицеви кости 20,00
Ребра 20,00
Скапула (лопатка) 20,00
Череп 20,00
Череп (турско седло – прицелна) 20,00
Прешлени – шийни 20,00
Прешлени – шийни (по Coliez) ляв и десен полупрофил 20,00
Прешлени – торакални (гръдни) 20,00
Прешлени – лумбални (кръстцови) 20,00
Сакрум – сакрални и опашни прешлени 20,00
Бял дроб и сърце (гръден кош) 25,00
Корем (обзорна) 20,00
Таз (тазови кости и ТСБ) 20,00
Череп – специални центражи (Шулер, Стенверс) 20,00
Всяка следваща проекция на същата област 10,00
3 ГРУПА  
Рентгенови изследвания:  
Рентгенография на гръдна клетка 25,00
Хранопровод, стомах и дуоденум с ВСТ 40,00
Хранопровод, стомах и дуоденум с пасаж на тънки и дебели черва 40,00
Иригография 50,00
Венозна урография 60,00
Цистография – микционна 50,00
Уретрография 50,00
Антеградна пиелография 60,00
Ехография на коремни органи 40,00
Високочестотна ехография (млечни жлези, щитовидна жлеза, тестиси, меки тъкани – Доплер) 50,00
Ултразвукова диагностика на бременност 50,00
Ренгеноскопия 10,00
4 ГРУПА  
Компютърна томография на глава 120,00
Компютърна томография на синуси, орбити и средно ухо 120,00
Компютърна томография на шия 100,00
Компютърна томография на прешлени (дискове) – 3 нива 100,00
Компютърна томография на крайници (стави) 100,00
Компютърна томография на гръден кош 120,00
Компютърна томография на гръден кош high resolution 120,00
Компютърна томография на корем (горен абдомен) - с и без КМ 120,00
Компютърна томография на корем и малък таз - с и без КМ 150,00
Ядрено магнитен резонанс 300,00
Консулт с рентгенолог - ординатор 40,00
Поставяне на абокят 10,00
КТ за всеки допълнителен обект 60,00
МИКРОБИОЛОГИЯ  
Оцветяване и микроскопска оценка на препарат по Грам 6,00
Първична посявка на биологичен материал 10,00
Първична посявка на микроорганизми, изискващи специални условия на култивиране 15,00
Идентификация на бактериален причинител 16,00
Серотипизиране чрез поли- и моновалентни серуми 20,00
Идентификация на анаеробни бактерии чрез микроскопски, културелни и биохимични тестове 30,00
Идентификация и антибиограма на медицински значими гъбички 16,00
Микробиологично изследване на кръв (хемокултура) трикратно за 24 часа (автоматизирано инкубиране) 120,00
Микробиологично изследване на кръв (хемокултура) двукратно за 24 часа (автоматизирано инкубиране) 80,00
Изследване на фекална проба от Рота-, Адено-, Норо- и Астро вирусни антигени 30,00
Изследване на Helicobacter pylori антиген във фекална проба 25,00
Изследване на Clostridium difficilae токсини А и В и антиген във фекална проба 75,00
Определяне на чувствителност на чиста култура по дисково-дифузионен метод към антимикробни лекарствени препарати 9,00
Панел за комплексно изследване на патогени в урогениталната система 43,00
Идентификация на микроорганизми и определяне на чувствителността им към антимикробни лекарствени препарати чрез автоматизирана система 45,00
Идентификация на микроорганизми чрез полуавтоматизирана система 25,00
Идентификация на медицински значими гъбички чрез асимилационни тестове 30,00
Изпитване на чувствителността на медицински значими гъбички чрез определяне на минимална подтискаща концентрация 20,00
Консултация с професор микробиолог 30,00
Консултация с доцент микробиолог 25,00
Консултация с лекар микробиолог 20,00
Изследване за Campylobacter spp във фекална проба 25,00
Идентификация на медицински значими гъбички 6,00
Микробиологично изследване на стерилност 40,00
ПАТОМОРФОЛОГИЯ  
Изработка и диагноза на биопсичен материал – 1 блокче с 2 препарата 60,00
Изработване на серийни срези (повече от 1) от готов парафинов блок 10,00
Хистохимично изследване от готов парафинов блок (ПАС р-я, Ван Гизон и др.) 10,00
Отговор (диагноза) на едно биопсично изследване със серийни срези или с хистохимия 30,00
Обща стойност на рутинно цитологично изследване (изработка и диагноза) 20,00
Изработка и отговор (диагноза) на цитологичен препарат при високоспециализирани изследвания 25,00
Изработка и отговор (диагноза) на препарат при високоспециализирани ендоскопски изследвания 30,00
Консултация при отговор на трудни за диагностика биопсии с допълнителни хистологични и хистохимични изследвания 50,00
Биопсия за 1 препарат 50,00
Биопсия за всеки следващ препарат на същото лице 10,00
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  
Такса за вземане на биологичен материал 2,60
Кръвна картина 5,00
ДКК 3,00
СУЕ 2,00
Кръвна картина + ДКК 7,00
СУЕ + кръвна картина 6,00
Кръвна картина + СУЕ + ДКК 7,00
Морфология на еритроцити 5,00
Ретикулоцити 5,00
Креатинкиназа 6,00
Калций 3,50
Фосфор 3,50
α – амилаза в серум 3,50
α – амилаза в урина 3,50
Серумно желязо 3,00
ТЖСК 4,00
Време на кървене 2,00
Време на съсирване 2,00
Протромбиново време 5,00
ККВ 5,00
Фибриноген 6,00
Химично изследване на урина с течни реактиви за всеки показател 1,50
Химично изследване на урина със сухи тестове за всеки показател 1,50
Урина – комплексно изследване 5,00
Урина – седимент 2,50
Общ белтък 3,00
Албумин 3,00
Глюкоза – еднократно 2,00
Глюкоза – профил 5,00
Глюкоза – обременяване (ОГТТ) 5,00
Урея 3,00
Креатинин 3,00
АСАТ 3,50
АЛАТ 3,50
ГГТП 3,50
Общ билирубин 3,00
Директен билирубин 3,00
АФ 3,50
АСАТ + АЛАТ + ГГТП 9,00
АСАТ + АЛАТ + ГГТП + общ билирубин + директен билирубин 14,00
Общ холестерол 3,00
HDL-холестерол 3,00
LDL-холестерол 3,00
Общ холестерол + HDL-холестерол 5,00
АСАТ + АЛАТ + ГГТП + общ билирубин 10,00
Общ холестерол + HDL-холестерол + триглицериди 8,00
Общ холестерол + HDL-холестерол + LDL-холестерол + триглицериди 10,00
Триглицериди 3,00
Пикочна киселина 3,00
Ревматоиден фактор 8,00
AST 8,00
CRP 7,00
Хемоглобин А1С 12,00
Калий 3,50
Натрий 3,50
Калий + натрий 5,00
Хлориди 3,50
Изпражнения – окултни кръвоизливи 5,00
Пакет изследвания за психиатрия 8,00
Пакет изследвания за НО 1 15,00
Пакет изследвания за НО 2 19,00
Пакет изследвания за ГО 12,00
Скринингови тестове:  
- Хепатит B /Hbs Ag/ 10,00
- Хепатит С 10,00
- СПИН 12,00
- Сифилис 10,00
Тиреоидстимулиращ хормон (TSH) 15,00
Тетрайодтиронин (FT4) 15,00
Трийодтиронин (FT3) 15,00
Комплексно TSH+ FT4+ FT3 35,00
Анти ТРО 20,00
PSA 15,00
Пролактин 15,00
Прогестерон 19,00
Тестостерон 15,00
Естрадиол 15,00
FSH 15,00
LH 15,00
DHEA - S 27,00
Андростерон 27,00
IRI 19,00
Микроалбуминурия 10,00
Магнезии (Mg++) 5,00
LDH 3,50
H. pilori Ab антитела (serum) 13,00
H. pilori Ag антиген (faeces) 15,00
Li 7,40
Ca урия 4,50
Урикозурия 4,50
Протеинурия 10,00
ДКК оцветяване 2,00
Витамин В 12 22,00
Витамин D 22,00
Феритин 20,00
% на Tf насищане 5,00
Йонизиран Cа ++ 6,00
VLDL 3,50
CA-125 22,00
CA 19-9 22,00
Спермограма 15,00
Кортизол 15,00
Анти TG 20,00
TSH, FT3, FT4, anti TPO 55,00
TSH, anti TPO 30,00
TSH, FT4 25,00
TSH, FT3 25,00
anti TPO, anti TG 33,00
LH, FSH, Prolactin, E2, Testosteron 65,00
Cortizol – ритъм (8h; 17.30h) 25,00
Два туморни маркера 40,00
Три туморни маркера 60,00
Кръвна картина, vit В12 25,00
Кръвна картина, Ferritin 21,00
CEA 24,00
CA 15-3 22,00
Кортизол /урина/ 15,00
FT4 + aTPO 30,00
CRPhs 7,00
TRAK 30,00
CK-MB 6,00
PSA free 24,00
Tireoglobulin 25,00
Креатининов клирънс 6,00
Клирънс на пикочна киселина 6,00
Пакет Ясла/Детска градина (Кр. картина, СУЕ, урина, микробиология, паразитология) 25,00
Пакет Ясла + Васерман на родител (Кр. картина, СУЕ, урина, Васерман, микробиология, паразитология) 30,00
Тест наркотици в урина
(МОР – Опиати, хероин, морфин; КЕТ – Кетамин; МЕТ – Метадон; СОС – Кокаин, крек; АМР – Амфетамин; ТНС – Канабис (марихуана)).
14,00
ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
Изследвания за острици 5,00
Чревни протозои 6,00
Фекални проби за хелминти 7,00
Изследвания за 1+2+3 12,00
Вагинален, уретрален секрет за трихомони /посявка/ 12,00
Серологични изследвания за токсоплазмоза Elisa 16,00
Ехинококоза 16,00
Трихинелоза 16,00
Малария 12,00
Изследване за здравни книжки 10,00
ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
СПИН 13,00
Хепатит А IgM 19,00
Австралийски антиген Хепатит B Hbs 12,00
Хепатит B анти Hbs 15,00
Хепатит B анти Hbs IgM 18,00
Хепатит B анти Hbе Ag 16,00
Хепатит B Hbе - анти Hbе 16,00
Качествен Hbs Ag 35,00
Хепатит С 20,00
Хепатит D анти HDV 20,00
Хламидия трихоматис IgG 15,00
Хламидия трихоматис IgA 15,00
Хламидия трихоматис антиген Ag 30,00
Сифилис-скрининг- Васерман 13,00
Инфекциозна мононуклеоза IgM – EBV 14,00
Инфекциозна мононуклеоза IgG – EBV 14,00
Цитомегалия IgG – CMV 14,00
Цитомегалия IgМ – CMV 14,00
Цитомегалия IgG и IgМ – CMV 26,00
Хламидия пневмоние IgM 17,00
Хламидия пневмоние IgG 17,00
Микоплазма пневмоние IgG 19,00
Микоплазма пневмоние IgМ 19,00
Грип А IgM и IgG ELISA 25,00
Херпес симплекс HSV2 IgM и IgG ELISA 26,00
Варицела / Херпес зостер – IgM и IgG ELISA 25.00
Лаймска борелиоза IgM и IgG 25,00
Морбили IgM и IgG 25,00
Рубеола IgM и IgG 25,00
Хеликобактер пилори IgG 17,00
Марсилска треска IgM и IgG 28,00
Херпес симплекс вирус тип 1 IgM и IgG 26,00
Хепатит В вирус – anti Hbc total 20,00
Ентеровируси IgM и IgG 25,00
Паротит IgM и IgG ELISA 25,00
Аденовируси IgG и IgM антитела 25,00
Изследване за грип – бърз тест 25,00
Q треска 25,00
Потвърдителен тест Western blot (IgM) за Лаймска борелиоза 40,00
Потвърдителен тест Western blot (IgG) за Лаймска борелиоза 40,00
Тотални антитела Срещу Хепатит Е вирус (IgM и IgG) 26,00
Консултация на пациент от лекар-специалист (вирусолог-нехабилитирано лице) 20,00
Консултация на пациент от лекар-специалист (вирусолог-хабилитирано лице) 30,00
ЦЕНИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК  
СПИН 10,00
Австралийски антиген Хепатит B Hbs 9,00
Сифилис-скрининг- Васерман 9,00
СПИН + Васерман 18,00
СПИН + Васерман + Хепатит 28,00
Предварителен медицински преглед - промоционален 7,00
КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК 54,00
КОМПЛЕКСНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ 60,00
   
Посочените цени са в лева.  
Ползваните медицински и други услуги се заплащат, както следва:  
- в брой;  
- по банкова сметка на ДКЦ "Света Марина" ЕООД