а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ь   ю   я  

Доц. Д-р Николай Сапунджиев д.м

sapundjiev.jpg 20.11.2017г.

Доц. д-р Николай Сапунджиев е възпитаник на Медицински университет Варна, випуск 1997. Преподавател е по УНГ болести, практикуващ поливалентен хирург в областта на оториноларинарингологията и хирургията на главата и шията с 20 години стаж, експерт в ендоскопската и миниинвазивна диагностика и лечение на заболява-нията на УНГ органите и горните дихателни пътища, специалист по здравен мениджмънт.
            Преподавател е в Медицински университет - Варна от 2006.  През 2013 е избран за доцент към УС по УНГ. От 2015 е ръководител на учебно-научния сектор по УНГ болести. 
            Специализирал е в Клиниката по оториноларингология на МУ Варна, както и в клиники и в Германия и Франция. Има завършени курсове по фибробронхоскопия, функционална ендоскопска хирургия на нос и околоносни кухини, лазерна хирургия, фониатрия, отохирургия, аудиология, роботизирана хирургия (система da Vinci S). През периода 2004-2006 работи в Клиника по УНГ болести на МБАЛ „Царица Иоанна – ИСУЛ" под ръководството на проф. И. Ценев, проф. К. Кунев и доц. И. Чалъков. От 2006 е член на екипа на клиниката в МБАЛ "Св. Марина".

Доц. д-р Николай Сапунджиев е възпитаник на Медицински университет Варна, випуск 1997. Преподавател е по УНГ болести, практикуващ поливалентен хирург в областта на оториноларинарингологията и хирургията на главата и шията с 20 години стаж, експерт в ендоскопската и миниинвазивна диагностика и лечение на заболява-нията на УНГ органите и горните дихателни пътища, специалист по здравен мениджмънт.
            Преподавател е в Медицински университет - Варна от 2006.  През 2013 е избран за доцент към УС по УНГ. От 2015 е ръководител на учебно-научния сектор по УНГ болести. 
            Специализирал е в Клиниката по оториноларингология на МУ Варна, както и в клиники и в Германия и Франция. Има завършени курсове по фибробронхоскопия, функционална ендоскопска хирургия на нос и околоносни кухини, лазерна хирургия, фониатрия, отохирургия, аудиология, роботизирана хирургия (система da Vinci S). През периода 2004-2006 работи в Клиника по УНГ болести на МБАЛ „Царица Иоанна – ИСУЛ" под ръководството на проф. И. Ценев, проф. К. Кунев и доц. И. Чалъков. От 2006 е член на екипа на клиниката в МБАЛ "Св. Марина".

През 2005 защитава дисертационен труд в Philipps Universität – Marburg, Германия. Автор е на над 35 оригинални научни публикации.
            ПРИДОБИТИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ:доцент, доктор по медицина

            СПЕЦЕАЛИЗАЦИИ : фибробронхоскопия, функционална ендоскопска хирургия на нос и околоносни кухини (functional endoscopic sinus surgery, FESS), лазерна хирургия, фониатрия, отохирургия, аудиология, ринопластика, роботизирана хирургия (система da Vinci S) 

            Член на Национално сдр ужение по ото-рино-ларингология, хирургия на глава и шия. 
Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V., Bonn. 
Еuropean laryngological society,Еuropean Academy of Sleep medicine,Българско ринологично сдружение,Еuropean rhinologic society,European Academy of Facial Plastic Surgery.

 

            В екипа на ДКЦ „Света Марина“ от 2014 г

Извършва платени медицински прегледи, с предварително записан час на регистратура.

 

Предварителен работен график:       вторник         16.00 ч -19.00 ч

                                                             четвъртък      16.00 ч -19.00 ч

 

Телефон за връзка:052/30-29-47                  052/97-87-81             

 

Моля, да се обадите са справка в деня на прегледа, поради възможна промяна в графика на лекаря!