а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ь   ю   я  

Проф. д-р Йото Йотов дм

доц. д-р Йото Трифонов Йотов дм.jpg 22.11.2017г.

Придобити звания: професор, доктор по медицина

Придобити специалности: вътрешни болести ; кардиология , социална медицина и здравен мениджмънт .

Член на: БЛС, Управителен съвет на ДКБ, Управителен съвет на Асоциация Сърце-бял дроб, СУБ, ESC, EAE, EACPR, ESH. Председател на работна група по Ехокардиография към ДКБ, бивш председател на работна група по Епидемиология, превенция и рехабилитация към ДКБ. Има призната Европейска специалност по хипертония. Член на редколегията на списание Българска кардиология

В екипа на ДКЦ „Света Марина“ от 2002 г

 

Роден на 24.06.1961 г. в г. Бургас. Завършва медицина във ВМИ - Варна през 1988 г. като отличник на випуска. От 1993 г. е асистент в Катедра по кардиология и ревматология.От 1998 г. е главен асистент в същата катедра, а в последствие и в Катедрата по вътрешни болести. През 1993 г. защитава магистърска степен по епидемиология на незаразните заболявания и биостатистика в Еразъм Университет, Ротердам, Нидерландия. През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема “ Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени”.

Придобити звания:доцент, доктор по медицина

Придобити специалности: вътрешни болести ; кардиология , социална медицина и здравен мениджмънт .

Член на: БЛС, Управителен съвет на ДКБ, Управителен съвет на Асоциация Сърце-бял дроб, СУБ, ESC, EAE, EACPR, ESH. Председател на работна група по Ехокардиография към ДКБ, бивш председател на работна група по Епидемиология, превенция и рехабилитация към ДКБ. Има призната Европейска специалност по хипертония. Член на редколегията на списание Българска кардиология

В екипа на ДКЦ „Света Марина“ от 2002 г

 

Извършва платени медицински прегледи, с предварително записан час на регистратура.

 

Предварителен работен график: понеделник  15.00 ч -17.30 ч

 

Телефон за връзка:052/30-29-47 052/97-87-81 

 

Моля, да се обадите за справка в деня на прегледа, поради възможна промяна в графика на лекаря!