а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ь   ю   я  

Доц. Д-р Лъчезар Радославов Маринов

Доц. д-р Лъчезар Радославов Маринов, д.м..jpg 22.11.2017г.

Роден през 1953 г. в гр. Велики Преслав. През 1980 г. завършва ВМИ – Варна. Започва

работа като участъков педиатър в гр. Силистра. През 1982 г. след спечелен конкурс е асистент в Катедрата по педиатрия – ВМИ Варна. . Защита на дисертационен труд “Първична артериална хипертония при юноши от град Варна на възраст от 14 до 18 години (клинико-епидемиологични проучвания)” и придобиване научно-образователна степен „Доктор” през 2003 г. Хабилитиран за доцент по педиатрия през 2010 г. Специализации във Франция: 1997 г. в Медицинския факултет на Университет „Рене Декарт” – Париж и през 1999 г. в Медицинския факултет на Университет „Пиер и Мари Кюри” – Париж. Основните научни интереси са в областта на педиатричната наука, детската кардиология – функционални особености на ССС при подрастващите, промени в хемодинамиката, вродените сърдечни малформации, ритъмните и проводни нарушения. Специални интереси в областта на хипертензиологията – разпространение, клинични прояви, ранни органни промени при артериална хипертония в детска и юношеска възраст, превенция на кардиоваскуларния риск.

Придобити звания:доцент, доктор по медицина.

Придибити специалности:детски болести, детска ревмокардиология

Член на :БЛС, Българска педиатрична асоциация, Дружество на кардиолозите в България, Асоциация на детските кардиолози, Българска лига по Хипертония – член на УС, Българска асоциация по ултразвук в медицината, Българско ревматологично дружество, ESH, ESC.

В екипа на ДКЦ „Света Марина“ от 2009 г

Извършва медицински прегледи, с предварително записан час на регистратура.

Предварителен работен график: понеделник 18.00 ч – 19.30 ч

вторник 18.00 ч – 19.30 ч сряда 18.00 ч – 19.30 ч

четвъртък 18.00 ч – 19.30 ч

петък 18.00 ч – 19.30 ч

Телефон за връзка:052/30-29-47 052/97-87-81 

Моля, да се обадите са справка в деня на прегледа, поради възможна промяна в графика на лекаря!