а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ь   ю   я  

Доц. Д-р Миглена Димитрова Георгиева дм

Доц. д-р Миглена Георгиева, д.м..jpg 22.11.2017г.

Придобити звания:доцент, доктор по медицина

Придобити специалности: педиатрия, детска гастроентерология.

Член на: БЛС, Българската педиатрична асоциация, Съюза на учените, Българското дружество по гастроентерология, ESPGAH, ESPEN, ICMART.

В екипа на ДКЦ „Света Марина“ от 2003 г

Родена е в гр. Варна. Завършва медицина през 1986 г. в Ленинград - “Ленинградски педиатрическимедицински институт”. През 1996 г. защитава дисертация в областта на детската гастроентерология - “Клинични, ендоскопски, морфологични и функционални промени при някои заболявания на горния отдел на храносмилателния тракт у деца и юноши”. През 1992 г. придобива специалност по педиатрия". През 2005 г. придобива специалност по детска гастроентерология. През 2010 г. се хабилитира към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика - МУ Варна.

Извършва медицински прегледи, с предварително записан час на регистратура.

Предварителен работен график:

вторник 13.30 ч - 15.30 ч 

 

Телефон за връзка:052/30-29-47 052/97-87-81 

Моля, да се обадите за справка в деня на прегледа, поради възможна промяна в графика на лекаря!