а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ь   ю   я  

проф д-р Веселинка Димитрова Несторова дм

ПРИДОБИТИ СПЕЦИАЛНОСТИ: Нервни болести, Професионални болести

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: ултразвукова диагностика на нервната система; „Доплерова сонография”, изследване на вегетативната нервна система и капиляроскопия

Завършва медицина във МУ - Варна през 1984 г.​ От 1988 г. е асистент в по професионални заболявания към Катедрата по хигиена, а от 2002 г. към Катедрата по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания на МУ-Варна. През 2010 г. защитава дисертационен труд на тема "Субклинична невротоксичност при професионално експонирани лица с олово – комплексно проучване", а през 2012г. е хабилитирана като доцент по професионални заболявания. Допълнителни квалификации: 1995 г. и 1997 г. – „Патофизиология и лечение на болката";
2007 г. – диплом за професионална квалификация и правоспособност „Ултразвукова диагностика на нервната система"; 2012 г. – „Педагогическа квалификация на обучители от лечебни заведения"; 2012 г. – „Социална медицина и здравен менинджмънт"
Основните й научни разработки са в областта на професионалната неврологична патология, диагностиране на уврежданията на нервната система от вибровъздействие, микротравматизации и токсични нокси. Специализирала е в Йоханес Гутенберг Институт - Майнц по проблемите на експериментални проучвания в областта на трудовата медицина и професионалната патология. През 2006 г. и 2010 бе гост-лекар в Клиника по неврология в Worms – Германия, където усъвършенства УЗДС на мозъчни съдове. 

 

ЧЛЕН НА: БЛС, Българското дружество по неврология, Българското дружество по професионални болести,на дружеството за борба с болката и дружеството по УЗДС към БАУМ, СУБ, БЛС, Национално дружество на профпатолозите.

 

 

Извършва медицински прегледи, с предварително записан час на регистратура.

Предварителен работен график:

понеделник                8.00 ч – 12.00 ч

вторник                      8.00  ч – 12.00 ч

сряда                         8.00  ч – 12.00 ч

четвъртък                  8.00  ч – 12.00 ч

петък                          8.00 ч – 12.00 ч

Телефон за връзка:052/30-29-47 052/97-87-81 

Моля, да се обадите за справка в деня на прегледа, поради възможна промяна в графика на лекаря!