Защита на лични данни

    Защита на лични данни

    Относно Защитата на личнинте  данни и във връзка  чл.13  и чл.9, параграф 9 от Общиия  Регламент 2016/679

    ДКЦ"СВЕТА МАРИНА"  ЕООД,  в качеството си на Администратор на лични данни

    Гарантира,

     че всички данни, включително и тези, свързани с пациентите, се съхраняват и поддържат в сигурна среда и по начин, който е в съответствие с действащото законодателство за защита и обработка на данните.Предвид Новият Общ Регламент за защита на личните данни, влизащ в сила на 25.05.2018 г. са предприети мерки за осигуряване на съответствието. Спазват се процедури и правила, защитаващи всички данни, включително и чувствителни.